top of page

PROSUMENT LOKATORSKI OD 01.10.2023 r.

IMG-1150.PNG

Właściciel mieszkania nie ponosi żadnych dodatkowych opłat.

Spłata raty kredytu z dofinansowaniem "Grantu OZE" w programie "Termo" - BGK - pokrywane jest ze sprzedaży energii. Zwrot nakładów na instalację następuje po 4/5 latach. W pierwszym okresie kiedy obsługiwany jest kredyt właściciele mieszkań maja obniżoną opłatę z tytułu oszczędności: zewnętrzne i wewnętrzne oświetlenie części wspólnych, zasilenie wind i innych urządzeń w częściach wspólnych budynku.

W drugim etapie po spłacie kredytu, środki mogą być wykorzystane na obniżenie np.: funduszu remontowego, opłat za ciepło, gaz, administrowanie, sprzątanie etc. O tym zdecydują sami mieszkańcy.

Wspólnota mieszkaniowa będzie otrzymywała wynagrodzenie na wskazany rachunek bankowy wynikające z różnicy pomiędzy wytworzoną energią elektryczną na swojej instalacji a zużyciem na potrzeby własne.

Nadwyżki godzinowe powstające w sytuacji gdy energię wykorzystanej w ciągu godziny jest więcej niż zużycia. Będą przeliczane przez sprzedawcę energii po miesięcznej cenie rynkowej i trafiać będą do depozytu prosumenckiego, a następnie będą wypłacone w 100% na wskazane konto na koniec danego okresu rozliczeniowego.

IMG-1147.PNG
IMG-1149.PNG

- Instalacja PV będzie zlokalizowana na (dachu, balkonie lub elewacji budynku).

- Moc instalacji PV nie przekroczy mocy przyłączeniowej całego budynku.

- Budynek .posiada przeważającą funkcję mieszkalną.

Budynek kwalifikuje się do projektu, wtedy gdy:

Firma Ekopark Operator złoży wniosek do banku BGK na Grant OZE w ramach Programu Termomodernizacji na dofinansowanie 50% inwestycji.

Firma Ekopark Operator:

- Pomoże uzyskać finansowanie z banku na 100% kosztów

- Zrealizuje instalacje fotowoltaiczną

- Rozliczy projekt i złoży wniosek o wypłatę środków

- W przypadku kompleksowej obsługi, wspólnota nie poniesie żadnych kosztów związanych z obsługą formalną projektu.

IMG-1148.PNG

MODEL FINANSOWY

Przy założeniu instalacji 49,5 kWp

Roczna produkcja energii elektrycznej z tej instalacji to ok. 50 MWh

(7,5 MWh) 15% na potrzeby własne

Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne budynku/zasilenie wind/klimatyzacji/ innych urządzeń części wspólnych

(42,5 MWh) 85%

Miesięczna sprzedaż do operatora energii elektrycznej po cenach z TGE (średnia cena z miesiąca według notowania towarowej giełdy energii)

ANALIZA ZYSKU ZE SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

85% produkcji przez okres 1 roku(42,5 MWh w rok) Comiesięczna sprzedaż

SPŁATA KREDYTU BANKOWEGO

Rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej

1023,42

Cena [zł/MWh]

659,29

czerwiec 2022

799,79

lipiec

2022

sierpień

2022

711,92

wrzesień

2022

577,24

październik

2022

703,81

listopad

2022

716,80

grudzień

2022

667,59

596,56

styczeń

2023

luty

2023

509,72

marzec

2023

Średnia cena energii elektrycznej w 2022 i 2023 r.: 696,614 zł za 1 MWh.

Przy sprzedaży 85% (42,5 MWh) rocznie spółdzielnia uzyskuje dochód w wysokości 29606 zł rocznie.

Przy założeniu średniej ceny energii w 2022 roku na poziomie z 696,614 zł za 1 MWh.

Wspólnota otrzymała na wskazany przez siebie rachunek bankowy przychód wysokości 29 606zł rocznie.

Wartości zaciągniętego kredytu na instalację PV  może zostać spłacony w ciągu 4-5 lat warunkiem otrzymania Grantu OZE  z BGK.

Dowiedz się czy twój budynek kwalifikuje się do Grantu OZE z BGK

bottom of page