top of page
Modern Architecture

Pakiet Optymalizacji Energetycznej POE

Zabezpieczenie i optymalizacja energetyczna jest zagadnieniem trudnym, wymagającym wysokich kompetencji branżowych oraz specjalistycznego zaplecza techniczno-badawczego.

Zastosowanie kogeneracji różnych typów urządzeń (fotowoltaika, wiatraki, pompy ciepła, magazyny energii, optimaizery ) jest efektywne pod warunkiem ich umiejętnej integracji i zastosowania inteligentnych systemów sterowania (MMS,BMS).

Optymalizacja możliwa jest jedynie przy udziale niezależnego profesjonalnego podmiotu, który nie jest sprzedawcą określonej technologii. Niezależność tą gwarantują eksperci CBOiNT.

Fotowoltaika-dla-spo.ldzielni-mieszkaniowej.png

CBOiNT we współpracy ze swoimi sygnatariuszami: KEZO Centrum Badawcze PAN, CFBT, PZU LAB, SITP(Stowarzyszenie Inżynierów

i Techników Pożarnictwa) oferuje wsparcie w postaci PAKIETU OPTYMALIZACJI ENERGETYCZNEJ (POE) obejmujący między innymi:

- audyt energetyczny, analiza profili zużycia i symulacje efektów optymalizacji),
- zalecenia projektowe, wzory specyfikacji i dokumentów ofertowych, zalecenia i rekomendacje rozwiązań technologicznych i urządzeń,
- modelową ofertę produktową dedykowaną dla danej jednostki,
- zastępstwo inwestycyjne

- wsparcie przy integracji systemów,
- ubezpieczenie zadania inwestycyjnego,
- certyfikację zadania inwestycyjnego,
- stały monitoring i serwis technologiczny zadania inwestycyjnego

we współpracy analitycznej z KEZO Centrum Badawcze PAN

PAKIET OPTYMALIZACJI ENERGETYCZNEJ (POE) umożliwi szybką optymalizację kosztów energii tworząc jednocześnie nowoczesny i efektywny system zabezpieczenia energetycznego.

Zapewni pełen monitoring i serwis zastosowanych rozwiązań oraz ich ciągły rozwój.

 

 


Integracja wokół Programu grupy wyspecjalizowanych podmiotów posiadających komplementarne kompetencje (nauka, bezpieczeństwo, technologie, finanse, asekuracja) pozwala na rozwijanie zintegrowanych na zasadach POE produktów technologicznych OZE na potrzeby mieszkalnictwa.
 

bottom of page